археология
Съвременните хора са Homo sapiens, докато Homo habilis е бил вид, живял между 2,2 и 1,6 милиона години. Сравнителна диаграма Разлики - прилики - Сравнителна таблица на Homo Habilis срещу...