Фиксирана цена спрямо променлива цена

Бизнесът има два вида Фиксирана ценаПроменлива ценаВъведение (от Уикипедия) В икономиката фиксираните разходи са бизнес разходи, които не зависят от нивото на стоките или услугите, произведени от бизнеса. Променливите разходи са разходи, които се променят пропорционално на дейността на бизнеса. Променливите разходи са сумата от пределните разходи за всички произведени единици. Може да се счита и за нормални разходи.