Разликата между мамограма и ултразвук

Какво е мамограма?

Мамография е специфичен вид рентгенова снимка, която използва рентгенови лъчи с ниска доза върху гърдата. Мамограмите обикновено се използват за идентифициране на ранните признаци на рак на гърдата и са сред най-успешните методи за откриване на ранни признаци на рак на гърдата, често експлоатиращи тумори, които не могат да се усетят. Когато индивидът получи мамография, той е длъжен да застане пред рентгеновата машина, а гърдата им се поставя върху прозрачна плоча, докато друга плоча здраво притиска гърдата отгоре. И двете плочи ще сплескат гърдата, за да я държи неподвижно, докато се прави рентген. След това тези стъпки се повтарят, за да се получи страничен изглед на гърдата.

Какво е ултразвук?

Ултразвуците, наричани още сонограми, използват високочестотни звукови вълни, за да създадат представа за части вътре в тялото, като бъбреци, стомах, черен дроб, сърце, стави или сухожилия. Ултразвуците използват звукови вълни вместо радиация, което ги прави по-безопасни и по-често използвани. Ултразвуците също се използват редовно за проверка на неродения плод в утробата. Въпреки че ултразвукът пътува през мека тъкан и течност, звуковите вълни отскачат назад, когато бъдат открити плътни повърхности. Ето как ултразвуците са в състояние да открият проблеми. Например, ако човек има здрави бъбреци, ултразвукът ще пътува направо. Ако обаче човек има камъни в бъбреците, ултразвуците ще отскочат от тях. Тоест, по-плътният обект е, че ултразвук удря, толкова повече от него ще отскочи. Ултразвуците често се използват в съвременната медицина и се използват както за диагностика, така и за лечение.

Каква е разликата между двете?

Основната разлика между мамограмите и ултразвуците е тяхното използване. Мамограмите са специално разработени за насочване към областта на гърдата, докато ултразвуците могат да се използват за почти всички вътрешни зони на тялото. Освен това мамограмите използват радиация (макар и в малки количества), където като ултразвуци използват звукови вълни, което означава, че пациентите не са изложени на потенциално вредни лъчеви вълни. Друга важна разлика между мамограмите и ултразвуците е, че мамограмите осигуряват изображение на цялата гърда и често идентифицират бучки, които не могат да се усетят или да се видят отвън. Обратно, ултразвуците са силно насочени. Тоест, ултразвуците са изключително полезни, ако пациентът може да почувства бучка и сонографът може да постави камерата директно над предполагаемата област. Те също са полезни, ако мамограмата е открила необичайна лезия, като в този случай ултразвукът може след това да се усъвършенства. Въпреки това, за разлика от мамограмите, ултразвуците не са ефективни скринингови механизми и рядко те откриват малки бучки сами.