Фотография
Flickr е най-популярната услуга за споделяне на снимки с над 5 милиарда изображения. Уеб албуми на Picasa е подобно “FlickrPicasaAPI Да, зрял и всеобхватен Да, но с по-малко опции от...