Километър срещу Миле

Километър и Миле са двете единици на разстояние. В километърмиляЯрда 1 км = 1093.613 м 1 миля = 1760 м Крака 1 км = 3280,84 фута 1 миля = 5280 фута метри 1 км = 1000 м 1 миля = 1609.344 м инча 1 км = 39 370 инча 1 миля = 63,360 инча Километри 1 км = 1 км 1 миля = 1.609 км Майлс 1 км = 0.621 мили 1 миля = 1 миля Сантиметри 1 км = 100000см 1 миля = 160934.4 cm

Преобразуване от километър в мили

  • 1 миля = 1.609 километра
  • 1 миля = 5280 фута
  • 1 миля = 1760 ярда

Превръщане на километър в мили

  • 1 километър = 0.621 мили
  • 1 километър = 3280,8 фута
  • 1 километър = 1 093,6 ярда
  • 1 километър = 1000 м


Trivia

  • Километър е американският правопис за километър.
  • Морска миля е 1,85 километра