Poison vs. Venom

Условията отрова и отрова често се използват взаимозаменяемо, но всъщност имат много различни значения. Именно методът на доставка се отличава един от друг.

Отровата се абсорбира или поглъща; отровно животно може да доставя токсични химикали само ако друго животно го докосне или изяде. Venom, от друга страна, винаги се инжектира. Всяко отровно животно има механизъм (например жилки, зъби и др.) За инжектиране на токсини директно в друго животно. Именно поради тези причини е отроваотроваПредназначение Нанася болка или болест Нанася болка или болест Начин на доставка Поглъщане или поглъщане инжектиране форма Течност, газ или някакъв вид твърдо вещество Обикновено течност