SMS срещу текст

Услугата за кратки съобщения (SMS) и текстовите съобщения (текстови съобщения) са едно и също нещо. Това е средство за изпращане на кратки съобщения до и от мобилни телефони. Първоначално SMS е определен като част от СМСТекстПоставки за Услуга за къси съобщения Механизъм на предаване Центровете за съобщения отговарят за изпращане и получаване на текстове. Те също се опитват да изпращат съобщения, ако не са успели в първия опит. предизвикателства Подправяне и спам размер 160 знака употреба Изпратени са 4,1 трилиона SMS текстови съобщения, генерирайки приходи от 81 милиарда долара (през 2008 г.) Въведение (от Уикипедия) Текстът може да се отнася за текстови съобщения (мобилен телефон)

Какво може да се изпрати чрез SMS / текст