Милион срещу милиард

А милион е 106, или 1 000 000. А милиард е хиляда милиона, или 1 000 000 000 (109). Това е често срещаната употреба в англоговорящите страни и се нарича „the“ къса скала. Страните в континентална Европа и Латинска Америка използват това МилиардмилионМощност 10 10 до 9-та сила (10 ^ 9) 10 до 6-та сила (10 ^ 6) номер 1,000,000,000 1000000

Величина на разликата

Размерът на разликата между милиард и милион може да се илюстрира с този пример на времевата скала:

  • Милион секунди е 12 дни.
  • Милиард секунди е 31 години.
  • Трилион секунди е 31 688 години.

Освен това видеото сравнява трите числа

Други големи числа

  • Million = 1000000
  • Милиарда = 1000000000
  • Трилиона = 1.000.000.000.000
  • Квинтилиона = 1.000.000.000.000.000.000
  • Секстилиона = 1.000.000.000.000.000.000.000.000.
  • Нонилион = 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
  • CENTILLION = 1, последвано от 303 нули