Ще бъде срещу Уил

ще и ще имат едно и също значение, но се използват в различен граматичен контекст. в щеЩеГраматична употреба „Shall“ е формален начин за изразяване на бъдещи действия. Традиционното правило е, че за изразяване на просто бъдеще време се използва след I (ще напусна по обяд), а в други случаи ((Ще оставите ли по обяд?). "Will" (в своята глаголна форма) се използва за означаване на бъдещи действия за второ или трето лице (вие, те).

Примери

  • аз ще отидете на кино тази вечер.
  • ние ще преодолеят.
  • Тя ще като се радва да подпише договора.
  • Те ще посетете джамията за вечерни молитви.