Енергия срещу мощност

Във физиката, енергия се определя като обема работа, която може да бъде извършена със сила, докато мощност се определя като скоростта, с която се извършва работата.

Сравнителна диаграма

Таблица за сравнение между енергия и мощност
Енергиямощност
дефиниция Енергията е способността да вършите работа. Енергията е интегрирана във времето мощност. Мощността е скоростта, с която се работи или се предава енергия.
Мерна единица джаули = ват-секунди или джаул = Нютон-метър ват = джаули / секунда
Общ символ (и) W P
пример Оставих електрическа крушка с мощност 60 W за 30 дни, което повиши сметката ми за електричество с 43,2 кВтч (киловатчаса). Батерията на колата ми може да осигури 500 ампера при 12 волта, което се равнява на 6kW мощност.

Съдържание: Енергия срещу мощност

  • 1 различни форми на мощност и енергия
  • 2 Трансформация на енергията
  • 3 Измерване на енергия спрямо мощност
  • 4 Разлика в единици
  • 5 Уравнение
  • 6 Референции

Различни форми на мощност и енергия

Има различни форми на енергия. Те включват кинетична, потенциална, термична, гравитационна, електромагнитна, звукова, лека и еластична. Формата на енергия зависи от референтната рамка и може да се трансформира в други форми. Например потенциалната енергия зависи от позицията на обекта, докато кинетичната енергия е енергията, необходима за ускоряване на обекта до определена скорост и т.н..

Различните форми на мощност могат да бъдат електрическа енергия, която е скоростта, с която електрическата енергия се прехвърля от верига, човешка сила и оптична мощност.

Трансформация на енергията

Могат да се използват различни устройства за преобразуване на една форма на енергия в друга. Например, батерия преобразува химическа в електрическа, химическа експлозия преобразува химическа енергия в кинетична и топлинна енергия и така нататък. Мощността не може да бъде преобразувана или трансформирана.

Измерване на енергия спрямо мощност

Въпреки че не е възможно директно да се измери енергията, извършената работа може да бъде определена и измерена. Методите включват използване на калориметър, който измерва топлината, погълната или отделена при химически реакции или физически промени, термометър, който измерва температурата или болометър, който се използва за измерване на интензивността на излъчване. Генерираната енергия може да се съхранява, докато мощността не може.

Тъй като мощността е енергия за единица време, на теория тя може да бъде изчислена след измерване на използваната енергия в секунда. При изчисляване на реалната консумация на електрическо устройство е от съществено значение да се измери приложеното напрежение и консумирания ток, като се вземе предвид мощността, която се разсейва във веригата.

Разлика в единици

Обикновено енергията се измерва в джаули, останалите единици включват ерги и калории. Мощността се измерва във ватове, което е джаули в секунда или ерги в секунда. Машината обикновено се описва от нейната мощност, толкова по-голям е броят на машините.

SI бази и единици, получени от SI

уравнение

Мощността е енергия за единица време. Като степен на промяна на свършената работа или енергия на подсистема, мощността е:

където P е сила, W е работа и T е време.

Препратки

  • Уикипедия: Енергетика
  • Уикипедия: Мощност